Erik van Vulpen, specialist HR. Abilitatea care va rămâne relevantă peste cinci ani, adaptarea digitală

0
186

Erik van Vulpen este fondatorul Academy to Innovate HR (AIHR) și va vorbi, pe 20 mai, la Bucharest Tech Week 2021, în cadrul HR Masters Summit. 

(If you want to read this interview in English, you can find it at the bottom of this article)

Erik van Vulpen va povesti despre schimbările pe care pandemia le-a cauzat la locul de muncă și despre cum aceste schimbări vor afecta modul în care vom munci în viitor.

”COVID, deși a fost un eveniment teribil, a creat, de asemenea, o multitudine de oportunități pentru afacerile axate în domeniul digital, iar HR nu a fost diferit”, a declarat acesta în cadrul unui interviu pentru News Bucuresti.

Un profesionist HR din viitor este un profesionist HR în forma literei T

Întrebat despre abilitățile pe care ar trebui să le aibă un viitor profesionist în domeniul HR, el spune că un profesionist HR din viitor este un profesionist HR în forma literei T, care are 4 abilități de bază: capacitatea de a te baza pe date atunci când se iau decizii, cunoașterea afacerii, integrarea digitală și o cultură internă puternică.

”Consider că profesioniștii care au toate aceste patru abilități sunt așa-numiții profesioniști în resurse umane în formă de T, care au o bază largă (partea orizontală a T), în timp ce sunt specializați în una sau mai multe zone de resurse umane (partea verticală a T)”, a completat fondatorul Academy to Innovate HR.

De asemenea, odată cu viteza schimbării care se întâmplă în jurul nostru, van Vulpen spune că este esențial să ne construim un obicei pe care îl numim „foamea de a crește”.

”Este vorba despre citirea cărților, articolelor, ascultarea podcasturilor și urmarea cursurilor. Toate acestea sunt esențiale pentru a rămâne competitiv într-o lume în continuă schimbare.”, a completat acesta.

Citește mai jos interviul integral:

News Bucuresti: Care sunt cele mai importante lucruri pe care industria HR a trebuit să le facă / să le schimbe pentru a răspunde crizei COVID? 

Erik van Vulpen: Cred că din cauza pandemiei, HR a trebuit să se schimbe. Este atât de simplu. Am citit acum o vreme o glumă care spunea așa ceva: „Care este cel mai mare motor al transformării digitale în compania ta?” Răspunsurile au inclus a) CEO, b) CTO, c) CHRO sau d) COVID. Cred că știm cu toții răspunsul.

COVID, deși a fost un eveniment teribil, a creat, de asemenea, o multitudine de oportunități pentru afacerile axate în domeniul digital. De asemenea, a forțat multe companii să devină complet digitale. HR nu a fost diferit. Fără COVID, Resursele Umane nu ar fi făcut prea multe progrese. Provocarea acum este să păstrăm impulsul care a fost creat.

News Bucuresti: Credeți că rolul HR se schimbă? Dacă da, care sunt abilitățile pe care un departament de resurse umane să le dezvolte pentru a rămâne relevant pe piață?

Erik van Vulpen: Am dezvoltat un cadru de competențe care definește patru abilități cheie pentru profesioniștii în resurse umane pentru 2025. Aceste patru abilități sunt: capacitatea de a te baza pe date atunci când se iau decizii, cunoașterea afacerii, integrarea digitală și o cultură internă puternică.

  • Capacitatea de a te baza pe date (data driven) este capacitatea de a citi, aplica, crea și comunica date în informații valoroase pentru a influența procesele decizionale.
  • Cunoașterea afacerii, cunoscută și sub numele de business sense sau fler în afaceri este capacitatea de a traduce scopul, misiunea, obiectivele și contextul afacerii în strategie, poziționând politicile și activitățile de resurse umane pentru a servi cel mai bine intereselor organizației.
  • Integrarea digitală este capacitatea de a utiliza tehnologia pentru a crește eficiența companiei și de a stimula valoarea resurselor umane și a afacerii.
  • O cultură internă puternică – susținătorul oamenilor – este abilitatea de a comunica cu pricepere, de a obține cele mai bune rezultate de la oameni și de a acționa ca un șef de încredere al angajaților.

Consider că profesioniștii care au toate aceste patru abilități sunt așa-numiții profesioniști în resurse umane în formă de T, care au o bază largă (partea orizontală a „T”), în timp ce sunt specializați în una sau mai multe zone de resurse umane (partea verticală a „T”). Credem că a avea un set de abilități de bază va fi din ce în ce mai important.

”Munca nu dispare; doar se schimbă”

News Bucuresti: La ce ar trebui să ne așteptăm de la abilitățile angajaților din era post-COVID?

Erik van Vulpen: În general, pentru angajați, cel mai important lucru este să ia decizii bazate pe fapte, nu pe presupuneri, (să fie data driven) și să se bazeze pe înțelegerea tehnologiei. Am citit o lucrare despre cea mai relevantă abilitate de astăzi care va rămâne la fel de relevantă și în următorii cinci ani. Adaptarea digitală, mai exact capacitatea unei persoane de a învăța rapid să folosească tehnologia nouă, este numărul unu, atât acum, cât și în viitorul apropiat. Acum HR are un alt rol cheie de jucat – nu doar pentru a se perfecționa în sine, ci pentru a perfecționa întreaga forță de muncă.

News Bucuresti: Există locuri de muncă în pericol de dispariție? Care sunt acestea?

Erik van Vulpen: Este greu să dai un răspuns specific, deoarece depinde foarte mult de locul în care te afli și de sectorul în care te afli. Locurile de muncă nu dispar, ci mai mult se schimbă și se transformă. Companiile cu cel mai înalt nivel de automatizare și robotizare sunt, în același timp, țările cu cea mai mare cerere de forță de muncă – și, de obicei, și cele cu cea mai mare productivitate. Ideea că roboții ne ocupă locurile de muncă este adevărată, în măsura în care roboții se ocup de sarcinile repetitive, astfel încât să ne putem concentra pe sarcini mai impactante și mai atractive.

La fel văd și în HR, unde sarcinile mai tactice și strategice – aici mă refer la activitatea de consultanță, citirea și interpretarea datelor sau co-crearea strategiei de afaceri – devin din ce în ce mai importante. Munca nu dispare; doar se schimbă.

”Avem nevoie de aproximativ 10.000 de ore pentru a stăpâni cu adevărat o abilitate”

News Bucuresti: Care sunt cele mai importante principii după care vă ghidați pe care le-ați citit într-o carte?

Erik van Vulpen: Am citit o mulțime de cărți diferite. Este greu să alegi doar una care să iasă în evidență. În asta, cred că stă valoarea. Tinerii profesioniști care au câțiva ani de muncă, mai au încă 30, dacă nu 40 de ani înainte de a se retrage. Odată cu viteza schimbării care se întâmplă în jurul nostru, este esențial să ne construim un obicei pe care îl numim „foamea de a crește”. Este vorba despre citirea cărților, articolelor, ascultarea podcasturilor și urmarea cursurilor. Toate acestea sunt esențiale pentru a rămâne competitiv într-o lume în continuă schimbare.

Cercetările arată că, de-a lungul vieții, va trebui să ne recalificăm de câteva ori. În situația în care avem nevoie de aproximativ 10.000 de ore pentru a stăpâni cu adevărat o abilitate, trebuie să începem să învățăm și trebuie să începem să învățăm acum. Învățarea va deveni un proces de educație continuă și reeducare a competențelor relevante, contemporane. Acesta este motivul pentru care am început Academy to Innovate HR – pentru a oferi competențe inovatoare și practice. Asta înseamnă că înveți ceva nou pe care îl poți implementa a doua zi.

Erik Van Vulpen va participa online, pe 20 mai, la Bucharest Tech Week 2021. El va susține o conferință, în cadrul HR Masters Summit. În prezentarea sa, Erik van Vulpen, va vorbi despre schimbările pe care pandemia le-a cauzat la locul de muncă, despre cum aceste schimbări vor afecta modul în care vom munci în viitor, dar și despre ce abilități avem nevoie pentru a ieși victorioși din această perioadă dificilă.

Festivalul se desfășoară online, pe platforma MyConnector, în perioada 18-23 mai. Mai multe detalii despre Bucharest Tech Week 2021 – regăsiți pe www.techweek.ro.


Erik van Vulpen: The most relevant skill today and in five years: digital adaptation

Erik van Vulpen is the founder of the Academy to Innovate HR (AIHR). He is a globally recognized HR thought leader in digital and analytical skills, as well as a regular speaker on HR learning and upskilling.

At Bucharest Tech Week 2021, on 20 may, van Vulpen will speak about Employees skills in the post-pandemic workforce.

He will zoom in on the changes that the pandemic has caused in the workplace, how these changes impact the way we will work in the future, and the skills we will need to come out of the pandemic stronger.
This is the discussion between News Bucuresti and Erik van Vulpen:

News Bucuresti: What are the most important things that HR had to do/change in order to respond to the COVID crisis? How did technology digitize the HR processes so fast?

Erik van Vulpen: I think due to the pandemic, HR had to change. It’s simple as that. I read a joke a while ago that went something like this: “Who is the biggest driver of your digital transformation?” The answers included a) the CEO, b) the CTO, c) the CHRO, or d) COVID. I think we all know the answer.

COVID, although being a terrible event, also created a lot of opportunities for digital-first businesses. It also forced many analog businesses to go fully digital. HR, as a subset of the business, has not been different. Without COVID, HR would not have made much progress. The challenge now is to keep the momentum that has been created.

News Bucuresti: Do you believe that the role of HR and HR departments is changing? If so, what are the skills that HR needs to develop to stay relevant on the market?

Erik van Vulpen: We have developed a competency framework that defines four key skills for HR professionals for 2025. These include data driven, business acumen, digital integration, and people’s advocate.

  • Data driven, also known as evidence-based, is the ability to read, apply, create, and communicate data into valuable information to influence decision-making processes.
  • Business acumen, also known as business savvy or business sense, is the ability to translate the organization’s purpose, mission, goals, and business context into strategy, positioning HR policies and activities to best serve the organization’s interests.
  • Digital integration is the ability to leverage technology to increase efficiency and to drive HR and business value.
  • People’s advocate is the ability to build a strong internal culture, communicate skillfully, get the best out of people, and act as a trusted employee champion.

We believe that professionals who have all four skills are so-called T-shaped HR professionals. They have a broad basis (the horizontal part of the “T”) while at the same time being specialized in one or more HR areas (the vertical part of the “T”). We believe that having set of base skills will be increasingly important.

News Bucuresti: What should we expect from the skills of the employees in the new post-pandemic era?

Erik van Vulpen: Broader, for employees, I think being data-driven and understanding technology is key. I read a paper a few months ago that inquired about the most relevant skill today and in five years. Digital adaptation, which was the ability to quickly learn to use new technology, was number one, both now, and in the near future. Here HR has another key role to play – not just to upskill itself, but to upskill the entire workforce.

News Bucuresti: What are the most endangered jobs all around the world?

Erik van Vulpen: It’s hard to give a specific answer, as it very much depends on where you are and which sector you are in. Jobs are not so much disappearing as they are changing or relocating. The companies with the highest level of automation and robotization are also the countries with the highest demand for labor – and usually also the ones with the highest productivity. The idea that robots take our jobs is true, in so far as that robots (and automation) start taking care of the repetitive tasks so that we can focus on more impactful and engaging tasks.

I see the same in HR. HR admin is decreasing, while more tactical and strategic tasks – think advisory work, reading and interpreting data, and co-creating business strategy – are becoming increasingly important. Work is not disappearing; it is just changing.

News Bucuresti: What is the most important business book and its principles that guide you?

Erik van Vulpen: I read a lot of different books. It’s hard to pick one that stands out. In that, I think lies the value. Young professionals who are a couple of years into the workforce, still have 30 if not 40 more years to go before they retire. With the speed of change happening around us, it is key to build a habit that we call ‘hunger to grow’. This is about reading books, articles, listening to podcasts, and following courses. All of that is key to staying competitive in an ever-changing world.

Research is showing that over our lifetime, we will have to reskill a couple of times. If it takes about 10,000 hours to master a skill, we need to start learning, and we need to start learning now. Learning will increasingly become a continuous education and re-education of relevant, contemporary skills. That’s why we started the Academy to Innovate HR – to provide in-demand skills that are innovative and practical. That means that you learn something new that you can implement the next day.

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.