Federaţia „Solidaritatea Sanitară” din România: Statutul salariaţilor din sănătate trebuie să fie cel corespunzător rolului lor actual

0
148
medic
Foto: Pexels

Congresul al VII-lea al Federaţiei „Solidaritatea Sanitară” din România, întrunit în perioada 2-5 octombrie în Bucureşti, a afirmat dreptul salariaţilor din sistemul public de sănătate la muncă decentă, stabilind un set de rezoluţii care definesc munca decentă în contextul pandemiei COVID-19.

„Salariaţii din sănătate se află în prima linie a războiului pe care întreaga societate îl duce împotriva pandemiei COVID-19, având dreptul la recunoaşterea acestei realităţi şi la sprijinul de care au nevoie. În noul context munca decentă implică respectarea tuturor drepturilor legale ale lucrătorilor din sănătate şi recunoaşterea noului status al acestora, corespunzător rolului lor social actual.

Respectarea dreptului la pensia de urmaş pentru copiii salariaţilor decedaţi la datorie
Guvernul trebuie să aibă decenţa de-a elabora normele de aplicare a Legii nr. 56/2020, acordând dreptul legal la pensia de urmaş tuturor salariaţilor din sănătate decedaţi în urma luptei împotriva pandemiei COVID-19. Diferenţa dintre prevederile legale şi drepturile reale de care beneficiază urmaşii celor decedaţi este dezonorantă pentru guvernanţi şi demoralizantă pentru lucrătorii din sănătate”, spune Federația.

Protecţia sănătăţii şi securităţii lucrătorilor

Munca decentă presupune onorarea obligaţiei de-a asigura siguranţa şi de a proteja sănătatea lucrătorilor din sănătate, din partea guvernanţilor şi angajatorilor. Siguranţa salariaţilor reprezintă totodată o condiţie necesară pentru siguranţa pacienţilor. Siguranţa salariaţilor implică asumarea unor standarde cantitative şi calitative în privinţa echipamentelor individuale de protecţie şi respectarea lor.

Grija pentru sănătatea şi securitatea salariaţilor din sănătate presupune atât onorarea obligaţiei de-a constitui sistemul naţional de monitorizarea a accidentelor de muncă şi îmbolnăviri profesionale a salariaţilor din sănătate, aşa cum prevede Contractul colectiv de muncă la nivelul de sector bugetar sănătate, cât şi recunoaşterea COVID-19 ca boală profesională.

Reducerea timpului de lucru pentru toţi salariaţii care lucrează cu pacienţi COVID-19 şi limitarea la maxim 3 ore a utilizării continue a echipamentului individual de protecţie împotriva SARS-CoV-2 fac şi ele parte din măsurile necesare pentru asigurarea siguranţei şi sănătăţii salariaţilor din sănătate.

De protecţia siguranţei şi sănătăţii salariaţilor din sănătate ţine şi definirea pacienţilor suspecţi din perspectiva riscului asumat de salariaţii din sănătate, asumând criteriile de definire propuse de experţii Federaţiei „Solidaritatea Sanitară”.

Acordarea tuturor drepturilor salariale legale

Munca decentă implică respectarea tuturor drepturilor legale ale salariaţilor implicaţi în lupta împotriva pandemiei COVID-19. Aceştia trebuie să fie sprijiniţi în acest efort, eliberându-i de stresul suplimentar generat de grija faţă de drepturile lor salariale esenţiale. În acest sens, au caracter urgent următoarele măsuri:

– Finanţarea şi acordarea sporului de până în 30% (prevăzut de Legea nr. 56/2020, respectiv Ordinul nr. 1070/2020) pentru toţi salariaţii care au acest drept.
– Acordarea sporului pentru combaterea epidemiei pentru toţi salariaţii din unităţile şi secţiile care tratează pacienţi COVID-19 şi suspecţi.
– Adaptarea sporului pentru condiţii de muncă la contextul creat de pandemia COVID-19, caracterizat de accentuarea gradului de pericol şi stres, prin acordarea acestora la nivel maxim în toate unităţile sanitare.

Tratamentul echitabil al salariaţilor din sănătate

Munca decentă implică, de asemenea, tratamentul echitabil al tuturor salariaţilor din sănătate prin creşterea salariilor de bază pentru toate categoriile de salariaţi începând cu 1 ianuarie 2021 la nivelul anului 2022, plata gărzilor cu tariful normei de bază şi raportarea tuturor sporurilor la salariile de bază actuale.

Tratamentul echitabil implică, de asemenea, acordarea stimulentului de risc în toate situaţiile în care salariaţii asumă tipul specific de risc, respectiv pe perioada stării de alertă şi pentru tratarea pacienţilor suspecţi.

Recunoaşterea drepturilor specifice în materie de stagiu de cotizare şi pensionare
Tratamentul decent al tuturor lucrătorilor aflaţi în prima linie a războiului dus împotriva pandemiei COVID-19 implică şi acordarea drepturilor specifice în materie de stagiu de cotizare/drepturi de pensie. Suplimentar, este necesară reducerea vârstei de pensionare pentru salariaţii care lucrează în condiţii deosebit de periculoase, respectiv recunoaşterea stagiului suplimentar de cotizare pentru toţi salariaţii care depăşesc durata de muncă aferentă unui CIM, cu reducerea corespunzătoare a vârstei de pensionare.

Onorarea obligaţiei de-a negocia anexele speciale ale Contractului colectiv de muncă la nivel de sector bugetar sănătate (CCM)

Munca decentă implică respectarea dialogului social şi a dreptului la negocieri colective. În baza prevederilor CCM, Ministerul Sănătăţii are obligaţia de a declanşa negocierea anexelor speciale ale acestuia, ele privind: auditul timpului de muncă, criteriile de evaluare a salariaţilor, armonizarea vieţii profesionale cu viaţa de familie, procedura de repartizare a salariaţilor în ture, stabilirea noilor reguli privind formarea profesională continuă şi asigurarea acesteia în mod gratuit pentru salariaţi, procedura de informare şi consultare.

Instituirea unor forme adiţionale de recunoaştere şi recompensă

Eforturile şi sacrificiile salariaţilor din sănătate aflaţi în prima liniei a luptei împotriva COVID-19 necesită recunoaşterea şi recompensa lor prin instituirea unor soluţii/instituţii adiţionale celor deja existente.

Rezoluţiile au fost înaintate tuturor instituţiilor responsabile, respectiv Primului Ministru, Ministerului Muncii, Ministerului Finanţelor, Ministerului Sănătăţii şi Casei Naţionale de Asigurări Sociale de Sănătate împreună cu solicitarea întâlnirii de urgenţă pentru identificarea soluţiilor necesare pentru satisfacerea aşteptărilor legitime a salariaţilor.

De asemenea, Congresul a abilitat Biroul Executiv să solicite medierea Preşedintelui României în privinţa transpunerii acestor rezoluţii în măsurile aşteptate de salariaţi.

În data de 7 octombrie 2020, de Ziua Internaţională a Muncii Decente, Federaţia „Solidaritatea Sanitară” din România va desfăşura o serie de acţiuni specifice pentru respectarea dreptului salariaţilor din sănătate la muncă decentă, aşa cum este redefinit în noul context de rezoluţiile adoptate de Congres.

Congresul a abilitat Biroul Executiv ca, în situaţia în care instituţiile indicate nu vor răspunde în termen de o săptămână solicitărilor de dialog şi negociere, să lanseze un program naţional de proteste, prestabilit de în cadrul Congresului, rezoluţiile având statutul de revendicări.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.